Marea da Vila sinala que dotar de wifi os espazos públicos é positivo, pero que antes sería preciso revisar o deficiente sistema de wifi das instalacións municipais.

Vilagarcía de Arousa, a 03 de outubro de 2019. Ante o anuncio dun investimento de 15.000€ a cargo dos fondos europeos do programa “Conectar Europa”, debemos recordarlle ao Goberno Local o deficiente funcionamento das redes wifi dos edificios públicos municipais.

A semana pasada coñecíamos a solicitude por parte do Concello de Vilagarcía dunha subvención de 15.000€ procedentes de fondos europeos correspondente ao programa Conecta Europa, cuxo fin é dotar de zonas wifi os espazos públicos da Vila. Se ben dende Marea da Vila apoiamos iniciativas deste carácter, que segundo informa o propio goberno pretenden, entre outras cousas, corrixir a fenda dixital, debemos sinalar que nestes momentos a rede wifi dos espazos públicos municipais é deficiente, segundo manifestan as persoas usuarias. Como exemplos temos o obradoiro de emprego, o auditorio, ou a propia Casa do Concello, cuxas conexións son intermitentes e dificultan as actividades que se poden desenrolar nestes espazos.

“Cuestión preocupante é a situación da biblioteca, cuxas eivas supoñen constantes reivindicacións por parte das persoas que empregan as instalacións, sen que a calidade da wifi sexa unha excepción”-sinala a concelleira de Marea da Vila María de la O. De feito, en numerosas ocasións, tanto concelleiros do actual goberno como o propio alcalde anunciaron medidas en marcha para resolver este problema. “Ante as protestas sobre a biblioteca, Alberto Varela comentou hai uns meses que se estaba probando un novo sistema noutras dependencias municipais. Descoñecemos se ese sistema se instalou na biblioteca ou en que espazos municipais está a funcionar. O caso é que aínda recibimos queixas respecto da wifi tanto a da biblioteca como outros edificios municipais”-continúa a voceira do Grupo Municipal.

Ademais, acollemos positivamente a mensaxe que se traslada respecto desta subvención no senso de que contribuirá a combater a fenda dixital, é por elo que “dende Marea da Vila consideramos importante que o goberno clarifique cal é o seu plan respecto á implantación da rede wifi de acceso libre no rural. Posto que entendemos as dificultades que isto entraña e descoñecemos cal é a idea do goberno, máis alá do anunciado na prensa”-insiste María de la “queremos políticas que vaian máis alá dos titulares, e tras a solicitude da subvención precisamos planificación. Temos o exemplo de que, sen supervisión e por falta de vontade política, a actual wifi nos edificios públicos é deficiente. Primeiro corrixamos as eivas actuais, para logo impulsar a wifi de acceso libre noutros espazos públicos e finalmente dotemos á veciñanza de ferramentas formativas que lles axuden a superar a fenda dixital, especialmente no rural e nas persoas maiores”-remata a concelleira de Marea da Vila.

Marea da Vila sinala a falta de espazos e iniciativas para a mocidade, e pide que se destine o Hórreo da Xunqueira para este fin .

Vilagarcía de Arousa, a 30 de setembro de 2019 . Durante diversas xuntanzas coa mocidade, unha das demandas recorrentes tiña que ver coa falta de espazos e iniciativas destinadas á xuventude, polo que dende Marea da Vila pedimos políticas que teñan en conta á mocidade e a implicación do Concello de maneira proactiva e responsable, conscientes de que as alternativas e a diversidade da oferta funcionan como barreira contra hábitos menos axeitados.

Unha vez superado o período de gracia dos 100 días de goberno, dende Marea da Vila vemos necesario comezar a sinalar aqueles elementos que teñen marxe de mellora en canto ás políticas que actualmente se desenvolven dende o Concello e que supoñen eixos fundamentais na nosa proposta programática. Tras unhas semanas nas que a mocidade da Vila nos amosou a súa capacidade de mobiliz

acións e implicación nunha cuestión tan relevante como é a emerxencia climática, faise máis evidente a necesidade de que o Concello asuma o seu papel facilitador. Como indica a voceira de Marea da Vila, María de la O Fernández González “contamos cunha mocidade que s

e organiza e realiza actividades a través da autoconvocatoria. Asociacións como Arousa Moza ou XAS levan tempo dinamizando o ambiente xuvenil da Vila, e agora hai que su

marlle aquelas que aparecen arredor do coidado do medio ambiente. O xermolo está aí, pero as asociacións cunha vida máis longa coinciden en sinalar a falta de espazos e apoio ás súas actividades dende o Concello e reclaman verdadeiras políticas para a mocidade, máis alá da coñecida busca da foto e titulares por parte do Goberno Local”.

“Cando nos reunimos cos colectivos de Cultura Urbana-continúa María de la O- denunciaron a falta de coidado e o estado de deterioro dos espazos ao aire libre, como é o caso do Skatepark do Parque do Cavadelo-que precisa un cambio estrutural pensado cos propios usuarios- pero tampouco contan con espazos cubertos onde encontrarse, establecer lazos de fraternidade ou compartir propostas de ocio e culturais. Quizais a falta de políticas pensadas na mocidade ten algo que ver co feito de que

algúns deles nin sequera están en idade de votar”. O máis preocupante é coñecer de primeira man como esa falta de espazos os leva a encerrarse noutros lugares de fácil aceso pero moi perniciosos para o seu desenrolo vital. Como sinala María de la O, “alármanos que a propia mocidade nos comente como moitos mozos e mozas acaban pasando as súas tardes libres nas casas de apostas que afloran en todas as cidades, cousa da que Vilaga

rcía non é unha excepción”. Dende Marea da Vila consideramos que unha oferta de actividades fundamentada na participación da mocidade, a dotación de espazos e ferramentas formativas e culturais, e unha liña política deseñada e que aposte pola mocidade, supón a barreira máis eficaz contra espazos e propostas que están asociadas á adición.

Dende Marea da Vila pensamos que o proxecto de rehabilitación do Hórreo da

Xunqueira podería supoñer unha oportunidade de virar

nese senso. “Parece ser que o Goberno Local, en espera do proxecto para determinar o uso,  está pensando en destinar o Hórreo da Xunqueira a actividades lúdicas e culturais-tal e como informou en varias ocasións a prensa-, pero nada indica que teñan un plan concreto sobre i

sto. Pedímoslle que considere que, pola localización e características deste espazo, o seu destino idóneo pode ser precisamente o de plataforma de encontro e creación de sinerxías entre unha mocidade que leva anos demostrando o seu compromiso e inquedanzas ademais dun inmenso potencial creativo”-remata a concelleira de Marea da Vila.

Por elo, Marea da Vila presentaralle ao Goberno Local unha proposta que recolla as conclusións e reivindicacións que nos foron trasladadas pola mocidade e que son, ademais, froito de experiencias de actividades compartidas co tecido asociativo mozo da Vila. O fin é deseñar un plan para estes próximos anos e que Vilagarcía se converta nunha “vila amiga da mocidade”, o que é sinónimo dunha vila con futuro.

Marea da Vila pon sobre a mesa a necesidade de estudar a posible municipalización da xestión da piscina de Fontecarmoa.Vilagarcía de Arousa, a 19 de setembro de 2019. Segundo previsións do propio Goberno Local, o novo prego de condicións do servizo da piscina cuberta e climatizada de Fontecarmoa debera estar listo o 31 de decembro de 2021. Dende Marea da Vila consideramos que o Goberno debe ser previsor con este tema para que non aconteza o mesmo que co contrato do lixo, con sucesivas prórrogas por non ter rematado a tempo a redacción do mesmo, e insistimos na necesidade de explorar a posible municipalización dos servizos.

Tras o remate do contrato de concesión coa empresa Serviocio Cultura, Deporte y recreación SL, o Concello procedeu a prorrogar o servizo coa empresa ata o remate da redacción do novo prego de condicións. Segundo se informa na acta da Xunta do Goberno do 2 de setembro, o Goberno Local estima que isto non acontecerá ata o 31 de decembro de 2021, data na que prevé ter lista a ampliación da piscina municipal que se construirá a través da subvención da Deputación e, maiormente, dos fondos europeos FEDER.

“Dende Marea da Vila pensamos que é importante sinalar dúas cuestións-indica a voceira do grupo municipal, María de la O-en primeiro lugar, a necesidade de avanzar na redacción do prego para que recolla todas as cuestións pertinentes para a mellora do servizo e que estea listo na data prevista, posto que Vilagarcía non se merece que se repitan situacións como as do contrato do lixo, con sucesivas prórrogas”. Ademais, Marea da Vila pon novamente na mesa a necesidade da estudar a posible municipalización do mesmo. “Non entendemos por que outros concellos están dando pasas de cara a municipalización de servizos e en Vilagarcía nin sequera se baralla o estudo desa posibilidade. Outras experiencias municipais demostran que municipalizar é factible e máis eficiente, ademais de supoñer un maior control dos recursos municipais, aí temos ao concello de Teo que nos últimos anos municipalizou cinco servizos”-argumenta María de la O.

Queremos recordar, ademais, que as persoas que usan a piscina manifestáronse fai uns meses debido ás deficiencias da mesma, tanto polas condicións das instalacións, a falta de persoal que afronte a demanda, ou o estado das máquinas. Naquel momento a concesionaria admitiu o problema coas máquinas e remitiuse ao novo contrato. Agora sabemos que este non sairá ata 2021 e que mentres, segundo nos indican, houbo uns leves cambios dende a protesta,  pero “preocúpanos que estas substitucións non sexan suficientes e da conformidade das persoas usuarias e pensamos que o Goberno Local debería supervisar os cambios, ademais de asegurarse de que a empresa leva a cabo as modificacións pertinentes durante o período que vai ata o 2021. Precisamos buscar solucións inmediatas e un seguimento da calidade do servizo mentres non se renoven as instalacións. Non debemos esperar á que a veciñanza salga de novo a queixarse”-remata María de la O.

 

Con motivo da Semana Europea da mobilidade, Marea da Vila presenta unha iniciativa para fomentar a mobilidade a pe e a adhesión de Vilagarcía á rede de cidades que camiñan.

 

 

Vilagarcía de Arousa, a 17 de setembro de 2019. Do 16 ao 22 de setembro celébrase a semana europea da mobilidade, este ano co lema #CamiñaConNós. Dende Marea da Vila presentaremos no próximo pleno unha moción para facer de Vilagarcía unha vila “camiñable” e a adhesión á “Rede de Cidades que camiñan”.

Marea da Vila está en consonancia coas voces que, cada vez máis, reivindican unha nova mobilidade e a reordenación das vilas para convertelas en espazos de convivencia, dándolle prioridade á mobilidade peonil. “Recoñecemos que nos últimos anos Vilagarcía foise encamiñando cara ese modelo, pero o tránsito non está a ser fácil. É por elo que reivindicamos a experiencia de cidades que van uns pasos por diante, para aprender das súas iniciativas de xestión e maneiras para afrontar as dificultades.”-indica a voceira de Marea da Vila, María de la O Fernández González.

“A nosa concepción municipalista vai sempre na liña de tecer rede entre concellos, polo que na moción pediremos a adhesión de Vilagarcía á Rede de cidades que camiñan”-sinala a concelleira- “para compartir experiencias e acceder ás formacións e obradoiros que se levan á cabo na rede, ademais de supoñer unha ferramenta de promoción e un distintivo do compromiso coa mobilidade de Vilagarcía”.

“Sen ir máis lonxe-continúa María de la O-, a rede ofrece este mesmo mes formacións relativas ao deseño de Camiños escolares seguros, como parte dun proxecto piloto que Cádiz porá en marcha durante este curso. Vilagarcía, que acaba de licitar a redacción do proxecto de distintos camiños escolares por un total de 14.950,00€, podería aprender destas experiencias e sacar un rendemento positivo do que xa se está a traballar noutros concellos do estado”.

 

Para máis información: http://ciudadesquecaminan.org/

Marea da Vila reúnese coa mancomunidade de montes de Vilagarcía para coñecer as súas propostas

 

Vilagarcía de Arousa, a 02 de xullo de 2019. Na súa vontade de fomentar a participación e recoller as propostas da veciñanza e colectivos de Vilagarcía, Marea da Vila reuniuse coa Mancomunidade de Montes de Vilagarcía nunha xuntanza na que membros do colectivo expuxeron as eivas e melloras entre as que destacan as seguintes:

-Utilización e desenvolvemento dos recursos baseado en criterios de prevención e non de extinción.

-O continuo retraso no cobro das axudas do Concello destinadas ao desbroce, cuxa xestión burocrática supón que sempre cheguen tarde.

-A aparición de vertedoiros incontrolados son problemas recorrentes e común a todas as comunidades.

-Maior implicación por parte das administracións que favoreza a xestión das comunidades.

“Unha cuestión que preocupa profundamente é a falta de relevo xeracional que pon en risco a continuidade desta figura a longo prazo e é un indicativo dunha sociedade que vive de costas ao monte e o agro, o que provoca o abandono e falta de aproveitamento dos recursos naturais que non só supoñen unha oportunidade económica, senón que ademais forman parte da nosa cultura” comenta a voceira de Marea da Vila, María de la O Fernández González. “Precisamos institucións que se comprometan na defensa dos montes e da súa sustentabilidade, que traballen en colaboración coas comunidades de montes, e que comprendan que recoñecer o seu valor e desenvolvelo supón a maior ferramenta de prevención contra as lumes” sinala María de la O.

 

Dende Marea da Vila, unímonos ás celebracións e reivindicacións do Orgullo 2019

Hoxe conmemórase o 50 aniversario dos disturbios de Stonewall e durante esta xornada e a próxima semana son moitos os actos de celebración e reivindicación arredor do Orgullo 2019, cuxo eixo central será a memoria e a importancia das persoas que loitaron polas liberdades que hoxe desfrutamos. Por iso, dende Marea da Vila sumámonos ao berro “Maiores sen armarios: historia, loita e memoria!”.

Marea da Vila traballou o ano pasado nunha moción que defendeu un integrante da asociación Xuventude Activa en Sinerxía (XAS) na que se aprobaron unha serie de acordos, entre eles a dinamización do Punto de Información LGTBI existente no concello dende o 2014, cando se aprobou a Lei 2/2014 “pola igualdade de trato e non discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia”. A 5 anos de aprobación de dita lei, temos que lamentar a falta de desenvolvemento e dotación orzamentaria da mesma por parte da Xunta de Galicia, o que fai que a lei resulte ineficaz no cumprimento dos seus obxectivos.

A raíz da aprobación da moción proposta por Marea da Vila, o Concello organizou a xornada “Vilagarcía diversa e orgullosa” coa que pretendía dar a coñecer o punto de información LGTBI cuxa existencia ignoraba a maioría da veciñanza, e argumentaban que esta sería a primeira dunha serie de accións nas que o punto estaría presente. Lamentablemente, a pesar de ser hoxe 28 de xuño, descoñecemos que o concello teña previsto durante este e os próximos días realizar algunha acción de reivindicación e celebración do Orgullo 2019, e tememos que desaproveite unha ocasión perfecta para volver a sacar o punto ás rúas.

Marea da Vila considera ademais, que o Concello debería dar a coñecer dito punto por outros medios, como a web municipal, e comezar a elaborar informes sobre a demanda, número de persoas que se achegan ao punto, carácter da problemática, etc. Deste modo poderíamos avaliar a evolución e nivel de coñecemento do mesmo e encamiñarnos cara a existencia dun Observatorio LGTBIQ+ municipal. Sabemos que isto último é ambicioso, pero ir dando pasos nese senso sería moi beneficioso para converternos nunha Vila libre e diversa.

Dende Marea da Vila seguiremos traballando na liña de avanzar cara a equidade e liberdade de tódalas persoas, recoñecendo a diversidade como un valor para as nosas vidas. É por elo que impulsaremos iniciativas políticas para que o Concello de Vilagarcía asuma a súa responsabilidade como institución e ademais inste á Xunta de Galicia a desenvolver a Lei 2/2014, se comprometa coa necesidade de ter unha Lei de Identidade de Xénero Galega, e con moitas outras cuestións que supoñen débedas históricas co colectivo LGTBIQ+.

Non podemos deixar de sinalar que a loita polos dereitos LGTBIQ+ nos inclúe a todas, posto que supón un dos grandes esforzos para acadar esa sociedade en equidade e libre que moitas consideramos a única opción para unhas vidas vivibles. Queremos acabar, precisamente, esixindo reparación para as persoas LGTBIQ+ que abriron camiño, que, nunha época na que se lles perseguía, expuxeron as súas vidas e corpos polos dereitos e liberdades de hoxe. As institucións deben garantir que os servizos sociais e, concretamente, as residencias para as persoas da terceira idade, tanto públicas como privadas, respecten a orientación sexual, identidade ou expresión de xénero das persoas, vivan soas ou en parella.

Maiores sen armario: historia, loita e memoria!

 

Marea da Vila oponse ao depósito dos lodos procedentes do dragado do Río Lérez en Sálvora, e sumámonos á PDRA na petición de eliminación do punto actualmente existente.

Vilagarcía de Arousa, a 07 de xuño de 2019. Estes días coñecemos a confirmación por parte de Portos de Galicia do depósito dos lodos procedentes do dragado do Río Lérez en Sálvora, despois de que as confrarías da Ría de Pontevedra amosaran o seu rexeitamento do depósito dos mesmos na Illa de Tambo. Dende Marea da Vila manifestamos a nosa preocupación non só por esta decisión, senón polo continuado emprego da área da Illa de Sálvora como depósito de residuos, cuestión cuxo impacto na Ría de Arousa parece non terse en conta.

“Dende Marea da Vila comprendemos o rexeitamento por parte das confrarías da Ría de Pontevedra do depósito dos lodos na área de Illa de Tambo, pero non que se ignore ao sector do mar da Ría de Arousa na decisión de desviar os residuos a Sálvora, cando o que se debería é proceder á eliminación dun punto que soporta unha vertedura de máis de 5 millóns de metros cúbicos de lodos” indica a concelleira electa María de la O Fernández González. Marea da Vila súmase ás manifestacións da PDRA e os sectores produtivos da Ría ao respecto da necesidade de eliminación dese punto “é por elo que acompañaremos ao sector nos pasos que considere oportuno dar e consideramos que esta debe ser a posición unánime das formacións políticas que forman a corporación de Vilagarcía” anuncia María de la O”.  A Xunta debe buscar alternativas para o tratamento dos residuos que non prexudiquen ao ecosistema das nosas rías, “falamos moito de transición enerxética e políticas verdes, polo que as institucións deben ser as primeiras en eliminar prácticas nocivas para o medio e que corresponden a outros tempos”, remata María de la O.

Marea da Vila amosa a súa preocupación ante o anuncio e a falta de información do paso polo Ramal dun tren de 400 metros

Foto: Martina Miser

 

Vilagarcía de Arousa, a 28 de maio de 2019. Unha vez coñecida pola prensa a intención de Portos de facer pasar un tren de 400 metros polas vías que comunican a estación do Ferrocarril co peirao de Ferrazo, dende Marea da Vila queremos manifestar a nosa preocupación polas moitas incógnitas que abre esta nova.

En primeiro lugar, queremos facer fincapé na falta de información por parte da Autoridade Portuaria sobre este asunto. Sagrario Franco ten a costume de facer boas as palabras de José Llorca “los puertos no tenemos ninguna vocación de hacer ciudad”. Agora demóstrao preparando, de costas á cidadanía, o tránsito pola Vila dun tren de gran volume (400 metros) por unhas vías que levan anos sen uso, e cuxa única proba se fixo cunha locomotora en febreiro de 2017. Segundo a nosa concelleira electa María de la O “non parece que o paso dun tren destas características sexa a elección máis idónea para a estrea da vía. Hai que recordar que o paso da locomotora de proba tardou 10 minutos en percorrer o trazado, canto se supón que tardará un tren destas características? Que trastornos pode ocasionarlle esta situación á veciñanza?”.

Seguir lendo Marea da Vila amosa a súa preocupación ante o anuncio e a falta de información do paso polo Ramal dun tren de 400 metros

Programa electoral de Marea da Vila

Aquí podedes ler o programa completo de Marea da Vila. Un programa consecuencia da escoita e a participación da veciñanza, que busca a mellora do día a día da xente. As propostas que compartimos son realizables e buscan dar respostas ás necesidades do conxunto de Vilagarcía. Pero isto só é un punto de partida,  a partir do 26 de maio as políticas as decididiremos xunto a vós. Coa túa voz #OCambioÉAgora!

Programa de Marea da Vila

Proposta programática: Posta en valor do Monte Xiabre

O Monte Xiabre polas súas características naturais e pola historia que atesoura é un dos máis importantes patrimonios da Vila. Sen embargo, aínda que hai unha vinculación emocional clara de Vilagarcía con respecto ao Xiabre, o monte é continuamente esquecido nas políticas, desaproveitando así o seu potencial turístico, didáctico e de ocio. É necesario integrar ao Monte Xiabre nas políticas, por iso dende Marea da Vila propoñemos as seguintes medidas que contribúan á posta en valor e o aproveitamento de recursos do Monte Xiabre:

  • Catalogar todos os elementos arqueolóxicos que atesoura o Monte Xiabre.
  • Creación de novas rutas de sendeirismo así como a limpeza a acondicionamento das actuais.
  • Realización das intervencións necesarias para a conservación e posta en valor do Castro da Xaiba.
  • Establecer un plan para a sinalización, limpeza, e realización de actividades lúdico-didácticas arredor dos petróglifos da bacía do río Salgueiro.
  • Creación dunha páxina web onde estean georreferenciados todos os xacementos do concello, así como fotos, vídeos, realidade aumentada e explicacións e historia dos mesmos, que ocupe un lugar referenciado na web de turismo do concello.
  • Abrir un diálogo cos concellos de Catoira e Caldas para abordar acción conxuntas encamiñadas á creación dun parque comarcal rupestre que englobe e poña en valor o patrimonio arqueolóxico do Monte Xiabre, a modo do Compostela Rupestre que xa se está a desenvolver entre os concellos da zona de Compostela.
  • Falar coas Comunidades de Montes e de maneira colaborativa estudar a posibilidade de realizar repoboacións con especies de frondosas caducifolias que contribuirán á protección contra os incendios e mellora dos ecosistemas.
  • Estudar xunto ás comunidades de montes e a veciñanza as posibilidades de creación de modelos cooperativos (coma Monte Cabalar), que posibiliten a creación dun modelo produtivo de rendibilidade económica a medio prazo, con capacidade de fixación de emprego e baseado no principio da economía social .