Arquivos mensuais: Outubro 2019

Marea da Vila sinala que dotar de wifi os espazos públicos é positivo, pero que antes sería preciso revisar o deficiente sistema de wifi das instalacións municipais.

Vilagarcía de Arousa, a 03 de outubro de 2019. Ante o anuncio dun investimento de 15.000€ a cargo dos fondos europeos do programa “Conectar Europa”, debemos recordarlle ao Goberno Local o deficiente funcionamento das redes wifi dos edificios públicos municipais.

A semana pasada coñecíamos a solicitude por parte do Concello de Vilagarcía dunha subvención de 15.000€ procedentes de fondos europeos correspondente ao programa Conecta Europa, cuxo fin é dotar de zonas wifi os espazos públicos da Vila. Se ben dende Marea da Vila apoiamos iniciativas deste carácter, que segundo informa o propio goberno pretenden, entre outras cousas, corrixir a fenda dixital, debemos sinalar que nestes momentos a rede wifi dos espazos públicos municipais é deficiente, segundo manifestan as persoas usuarias. Como exemplos temos o obradoiro de emprego, o auditorio, ou a propia Casa do Concello, cuxas conexións son intermitentes e dificultan as actividades que se poden desenrolar nestes espazos.

“Cuestión preocupante é a situación da biblioteca, cuxas eivas supoñen constantes reivindicacións por parte das persoas que empregan as instalacións, sen que a calidade da wifi sexa unha excepción”-sinala a concelleira de Marea da Vila María de la O. De feito, en numerosas ocasións, tanto concelleiros do actual goberno como o propio alcalde anunciaron medidas en marcha para resolver este problema. “Ante as protestas sobre a biblioteca, Alberto Varela comentou hai uns meses que se estaba probando un novo sistema noutras dependencias municipais. Descoñecemos se ese sistema se instalou na biblioteca ou en que espazos municipais está a funcionar. O caso é que aínda recibimos queixas respecto da wifi tanto a da biblioteca como outros edificios municipais”-continúa a voceira do Grupo Municipal.

Ademais, acollemos positivamente a mensaxe que se traslada respecto desta subvención no senso de que contribuirá a combater a fenda dixital, é por elo que “dende Marea da Vila consideramos importante que o goberno clarifique cal é o seu plan respecto á implantación da rede wifi de acceso libre no rural. Posto que entendemos as dificultades que isto entraña e descoñecemos cal é a idea do goberno, máis alá do anunciado na prensa”-insiste María de la “queremos políticas que vaian máis alá dos titulares, e tras a solicitude da subvención precisamos planificación. Temos o exemplo de que, sen supervisión e por falta de vontade política, a actual wifi nos edificios públicos é deficiente. Primeiro corrixamos as eivas actuais, para logo impulsar a wifi de acceso libre noutros espazos públicos e finalmente dotemos á veciñanza de ferramentas formativas que lles axuden a superar a fenda dixital, especialmente no rural e nas persoas maiores”-remata a concelleira de Marea da Vila.

Marea da Vila sinala a falta de espazos e iniciativas para a mocidade, e pide que se destine o Hórreo da Xunqueira para este fin .

Vilagarcía de Arousa, a 30 de setembro de 2019 . Durante diversas xuntanzas coa mocidade, unha das demandas recorrentes tiña que ver coa falta de espazos e iniciativas destinadas á xuventude, polo que dende Marea da Vila pedimos políticas que teñan en conta á mocidade e a implicación do Concello de maneira proactiva e responsable, conscientes de que as alternativas e a diversidade da oferta funcionan como barreira contra hábitos menos axeitados.

Unha vez superado o período de gracia dos 100 días de goberno, dende Marea da Vila vemos necesario comezar a sinalar aqueles elementos que teñen marxe de mellora en canto ás políticas que actualmente se desenvolven dende o Concello e que supoñen eixos fundamentais na nosa proposta programática. Tras unhas semanas nas que a mocidade da Vila nos amosou a súa capacidade de mobiliz

acións e implicación nunha cuestión tan relevante como é a emerxencia climática, faise máis evidente a necesidade de que o Concello asuma o seu papel facilitador. Como indica a voceira de Marea da Vila, María de la O Fernández González “contamos cunha mocidade que s

e organiza e realiza actividades a través da autoconvocatoria. Asociacións como Arousa Moza ou XAS levan tempo dinamizando o ambiente xuvenil da Vila, e agora hai que su

marlle aquelas que aparecen arredor do coidado do medio ambiente. O xermolo está aí, pero as asociacións cunha vida máis longa coinciden en sinalar a falta de espazos e apoio ás súas actividades dende o Concello e reclaman verdadeiras políticas para a mocidade, máis alá da coñecida busca da foto e titulares por parte do Goberno Local”.

“Cando nos reunimos cos colectivos de Cultura Urbana-continúa María de la O- denunciaron a falta de coidado e o estado de deterioro dos espazos ao aire libre, como é o caso do Skatepark do Parque do Cavadelo-que precisa un cambio estrutural pensado cos propios usuarios- pero tampouco contan con espazos cubertos onde encontrarse, establecer lazos de fraternidade ou compartir propostas de ocio e culturais. Quizais a falta de políticas pensadas na mocidade ten algo que ver co feito de que

algúns deles nin sequera están en idade de votar”. O máis preocupante é coñecer de primeira man como esa falta de espazos os leva a encerrarse noutros lugares de fácil aceso pero moi perniciosos para o seu desenrolo vital. Como sinala María de la O, “alármanos que a propia mocidade nos comente como moitos mozos e mozas acaban pasando as súas tardes libres nas casas de apostas que afloran en todas as cidades, cousa da que Vilaga

rcía non é unha excepción”. Dende Marea da Vila consideramos que unha oferta de actividades fundamentada na participación da mocidade, a dotación de espazos e ferramentas formativas e culturais, e unha liña política deseñada e que aposte pola mocidade, supón a barreira máis eficaz contra espazos e propostas que están asociadas á adición.

Dende Marea da Vila pensamos que o proxecto de rehabilitación do Hórreo da

Xunqueira podería supoñer unha oportunidade de virar

nese senso. “Parece ser que o Goberno Local, en espera do proxecto para determinar o uso,  está pensando en destinar o Hórreo da Xunqueira a actividades lúdicas e culturais-tal e como informou en varias ocasións a prensa-, pero nada indica que teñan un plan concreto sobre i

sto. Pedímoslle que considere que, pola localización e características deste espazo, o seu destino idóneo pode ser precisamente o de plataforma de encontro e creación de sinerxías entre unha mocidade que leva anos demostrando o seu compromiso e inquedanzas ademais dun inmenso potencial creativo”-remata a concelleira de Marea da Vila.

Por elo, Marea da Vila presentaralle ao Goberno Local unha proposta que recolla as conclusións e reivindicacións que nos foron trasladadas pola mocidade e que son, ademais, froito de experiencias de actividades compartidas co tecido asociativo mozo da Vila. O fin é deseñar un plan para estes próximos anos e que Vilagarcía se converta nunha “vila amiga da mocidade”, o que é sinónimo dunha vila con futuro.