Apoiamos a reclamación dos pais usuarios de UDIAF na súa demanda de instalacións axeitadas

Marea da Vila solicita a asignación de instalacións axeitadas e estables para o servizo de Asociación Gallega de Atención Temprana, a través de UDIAF.

Vilagarcía de Arousa, a 22 de Marzo de 2019.

Pais de crianzas usuarios do servizo UDIAF-Salnés, que se presta no edificio do centro social comunitario da avenida Rosalía de Castro, nos fixeron saber que non consta dunhas instalacións axeitadas, polo que veñen de presentar unha solicitude no contello.

UDIAF (Unidade de Desenvolvemento Infantil e Apoio Familiar) da asistencia integral a nenos entre 0 e 6 anos con problemas ou situación de risco para o seu desenvolvemento. É un servizo prestado pola Asociación Gallega de Atención Temprana e xestionado pola Xunta de Galicia en locais cedidos polo concello de Vilagarcía no devandito Centro Sociocomunitario. Se da atención a crianzas con problemas sensoriais, da fala, cognitivos, motrices e outros; e con síndromes coma Rett, Down, Fetofetal, Alcohólico fetal, Autismo, Proder Willi, entre outros moitos.

As instalacións, por unha banda, ten problemas de humidade. Por outra, o local é compartido. Isto ten como consecuencia que sexa preciso desmontar e volver montar a instalación varias veces á semana, coa perda de tempo que iso supón. Ademais, o feito de utilizar este local para outras actividades interfire eventualmente cos servizos prestados ás crianzas usuarias. Por último, a dotación dunha sala e dous despachos é insuficiente para dar o servizo que ten unha lista de espera neste momento duns 5 meses: son precisas máis salas.

En palabras de Vanesa Padín, nai da que xurdiu a iniciativa: “Con estas infraestructuras, que además no están en las condiciones adecuadas para niños pequeños, esta unidad solo puede dar servicio a un 2,1% de la población que abarca, por lo que los menores atendidos en 2018 fueron solo 154 de los 200 que tienen esta necesidad y han solicitado el servicio. El tiempo que pasa una familia en lista de espera en la actualidad es de 5 meses aproximadamente y cada año aumenta.

María de la O afirma que “Non é admisible que un servizo esencial para o desenvolvemento de tantos cativos da comarca non conste cunhas instalacións axeitadas

É por elo que apoiamos o escrito de solicitude presentado polos pais no concello de Vilagarcía, no que se solicita ó goberno municipal:

que haga lo posible para que el Ayuntamiento de Villagarcía de Arosa, facilite a esta unidad las instalaciones necesarias y adecuadas para poder llevar a cabo una labor tan importante. En la actualidad están ubicadas en instalaciones cedidas por la Xunta de Galicia que son insuficientes e inadecuadas. Son necesarias al menos 4 salas y dos despachos si se quiere que estos niños estén bien atendidos y se pueda llegar a las 46 familias que ahora están en lista de espera o al menos a la mayoría de ellas.

Deixa unha resposta