Todolos artigos de: Vera

As ANPAS locais non descartan a convocatoria de mobilizacións ante o incerteza xerada polo protocolo da Xunta para o inicio do curso.

 

Xuntanza de Marea da Vila coas ANPAS de Vilagarcía de Arousa

 

Marea da Vila convocou ás ANPAS dos centros de primaria e secundaria da Vila a unha xuntanza na que amosaron a súa contrariedade ante un protocolo que descarga a responsabilidade no conxunto da comunidade educativa.

Vilagarcía de Arousa, a 31 de xullo de 2020.  Marea da Vila mantivo unha xuntanza coas ANPAS para coñecer de primeira man a súa opinión sobre o protocolo remitido pola Xunta de Galicia de cara o inicio do curso. “Durante a xuntanza constatamos o que xa nos temiamos, que a comunidade educativa se sinte desemparada pola Xunta de Galicia”, indica a voceira da formación local de Podemos, María de la O Fernández González. “A Xunta descarga a súa responsabilidade no persoal dos centros, as ANPAS e no propio alumnado” prosigue.

Á xuntanza asistiron representantes de distintos centros de primaria e secundaria (ver se queren que detallemos cales) que transmitiron as innumerables dúbidas e a súa preocupación a membros da formación morada. A primeira e máis salientable é que o protocolo carece do orzamento, polo que se deduce que os centros teñen que afrontar esta situación excepcional cos escasos recursos de cursos pasados. Tamén chama a atención a falta de intención por parte da Xunta de baixar as ratios segundo o aconsellado polo Ministerio de Educación e a propia OMS. Dende as ANPAS sosteñen que a situación require dunha aposta clara polo reforzo do persoal educativo, pero o protocolo xera dúbidas sobre que exista algún compromiso ao respecto. “Quen vai vixiar que os nenos e nenas cumpran normas que establecen que teñen que pasar 5 horas sentados e case inmóbiles nas súas mesas? Ou o modo en que se relacionan co resto do alumnado? De que se cumpran as normas de hixiene tanto no persoal como o que respecta á desinfección das instalacións? Que vai pasar co transporte escolar?”.

Ademais, a falta de medidas e de recursos provoca que outros servizos como son o Plan Madruga ou os comedores estean en perigo, o que supón un claro golpe á conciliación. A federación de ANPAS de Pontevedra xa emitiu un comunicado sobre a suspensión dos mesmos debido a imposibilidade de garantir a seguridade. Tamén parece difícil que se manteñan as actividades extraescolares, posto que o protocolo da Xunta descarga toda a responsabilidade nas ANPAS. “Non pode ser que nunha crise sanitaria a Xunta poña a responsabilidade en persoas sen coñecementos sanitarios”-insiste a concelleira de Marea da Vila.

O primeiro paso que darán as ANPAS é a convocatoria dunha xuntanza informativa para as próximas semanas. A partir de aí non descartan “convocar mobilizacións debido a que existe un alto grao de preocupación ante esta situación”.

Marea da Vila pídelle a PSOE e PP que non empreguen as demandas da veciñanza para atacarse entre eles e ínstaos a colaborar para sacalas adiante.

 

Xuntanza convocada pola plataforma Vilaxoán Esperta con presenza de tódolos grupos da oposición.

 

 

A voceira da agrupación local de Podemos indica que o cruce de declaracións a raíz do semáforo da AVDA. de Cambados é ilustrativo da pugna que PP e PSOE levan mantendo durante anos en Vilagarcía e que tanto prexudica á veciñanza.

Vilagarcía de Arousa, a 31 de xullo de 2020. Marea da Vila amosa a súa preocupación polo cruce de declaracións entre PP e PSOE a raíz dunha visita da deputada electa Elena Suárez xunto a un técnico da Xunta para revisar a seguridade viaria da AVDA. de Cambados. “Entendemos o malestar do goberno polo incorrecto dun comportamento que reflicte un uso partidista das institucións, pero aquí a xestión debe centrarse en resolver os problemas da veciñanza e o que cómpre é unir forzas para que as necesidades veciñais sexan atendidas”-indica a voceira de Marea da Vila, María de la O Fernández González.

“Recordemos que é a plataforma Vilaxoán Esperta a que está a mobilizarse para sacar ao seu pobo do abandono da institucións. Dende Marea da Vila saudamos a mobilización e organización cidadá e a consideramos imprescindible na nosa concepción da política”-incide a concelleira de Marea da Vila. A moción da Plataforma foi aprobada por unanimidade no pleno e Marea da Vila considera que “todas as xestións son necesarias, pero sabendo que hai unha iniciativa no pleno co respaldo da corporación, todas as organizacións debemos concentrar os nosos esforzos en que a petición do Concello de Vilagarcía sexa atendida pola Xunta de Galicia”.

O PP leva varias lexislaturas seguidas con maiorías absoluta nas que, recordemos, non fixo nada por Vilagarcía, a pesar de que sempre houbo deputadas populares que eran do noso pobo. Lembrámoslle a Elena Suárez que isto non vai de fotos nin ver quen chega primeiro, senón de conseguir melloras estruturais fundamentais para  a nosa Vila, algunhas delas demandas históricas. “Gustaríanos ver a mesma celeridade respecto ao investimento en saneamento, 11 millóns prometidos pola Xunta no 2013, ou a ampliación da EDAR. Onte mesmo foi aprobada a moción que presentamos para a volta da ambulancia medicalizada para Vilagarcía. Existen tantas melloras por facer, que non é preciso entrar a disputar o que parte dunha iniciativa cidadá”.

O cruce de declaracións destes días recórdanos á difícil relación entre Concello e a Autoridade Portuaria que “impide que Vilagarcía avance”-segundo explica María de la O. O Concello equivócase ao derivar responsabilidades respecto das demandas dos veciños “que as competencias sexan da Xunta non implica que o Concello non teña a responsabilidade de loitalas. O comunicado desta semana do goberno no que falaba de que xa en anteriores ocasións a Xunta rexeitara este tipo de demandas foi o que chamamos poñer a venda, antes da ferida”. Pola súa banda, as actas de deputado teñen que ser para traballar por Vilagarcía, e non  para facer oposición ao Concello, polo que Marea da Vila considera que “dende as distintas institucións e distintos partidos políticos debemos traballar colaborativamente para mellorar a nosa Vila, tal e como nos comprometimos as distintas forzas da oposición vilagarciá na xuntanza convocada este martes pola plataforma Vilaxoán esperta” remata María de la O.

Marea da Vila presenta unha moción de accesibilidade e para corrixir barreiras para as persoas con discapacidade visual.

 

Vilagarcía de Arousa, a 18 de xaneiro de 2020.  Marea da Vila pídelle ao Concello que amose o seu compromiso coas persoas con discapacidade cunha batería de medidas encamiñadas a favorecer a inclusión e autonomía das persoas con discapacidade visual e dar cumprimento á lei de accesibilidade vixente.

Unha das liñas básicas do programa de Marea da Vila, é a de acadar unha vila para todas as persoas, especialmente aquelas cuxa realidade lles fai afrontar dificultades específicas como é o caso das persoas con discapacidade. “Curiosamente, ferramentas que deberían servir para mellorarnos ás vidas, en ocasións supoñen novas barreiras para as persoas con discapacidade”, sinala a concelleira de Marea da Vila, María de la O Fernández González. Un caso dunha nova barreira, é o sistema de quendas que se están a implantar nalgúns organismos públicos como é o Sergas. Segundo denuncia a voceira de Marea da Vila- “este sistema deixa ao marxe ás persoas con discapacidade visual, privándoas da súa autonomía”. E é que dende Marea da Vila pensamos que “ os feitos demostran que a Xunta é a primeira en incumprir a súa propia lei, quizais porque falta unha perspectiva inclusiva e o desenvolvemento da lei”.

Por elo, dende Marea da Vila presentamos unha moción na que pedimos que o Concello de Vilagarcía inste á Xunta a reformular o sistema de quendas para facelo máis inclusivo, algo que o Grupo Común da Esquerda no que se inclúe Podemos vai facer no propio Parlamento. Ademais, dende Marea da Vila incluímos outras medidas de carácter específico para Vilagarcía, como a realización de actividades e campañas informativas, informes sobre o cumprimento da lei de accesibilidade a nivel local, a inclusión de subtítulos nos vídeos sobre as intervencións no pleno, ou a mellora da accesibilidade das webs asociadas ao Concello de Vilagarcía, como o portal de transparencia, a web de turismo, etc.

 

 

Moción patios coeducativos

Fotografía: Eldiario.es

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Outro 25N saímos ás rúas para reivindicar máis medidas que nos conduzan á erradicación das violencias machistas nas súas distintas manifestacións. Este ano facémolo tras un rexistro de asasinadas cruento e coa sensación de que a sociedade se conciencia e avanza máis rápido do que o fai o propio sistema como o demostra unha nova sentenza patriarcal a unha “manada” fai só unhas semanas. Por elo debemos lexislar para protexer pero tamén para transformar o sistema, polo que é necesaria a implantación de medidas estruturais con incidencia principal no ensino.

Partindo de que as escolas son unha das áreas de socialización máis importantes para as nenas e os nenos, é imprescindible reforzar o papel das mesmas e do profesorado a prol da igualdade. Neste senso, a escola debe converterse no principal axente a prol da igualdade, espazo no que se combatan os estereotipos e roles que fomentan a desigualdade de xénero, e no que se traballe no respecto e inclusión da diversidade.

Malia que nos últimos anos se deron avances na introdución da perspectiva de xénero nas escolas e se desenvolveron diversos programas e proxectos de educación en igualdade, resultan insuficientes, esporádicos e moitas veces dependen da vontade da comunidade educativa ou de propostas de institucións concretas.

Un dos aspectos de desigualdade sobre os que se ten reflexionado nos últimos tempos é o que afecta ao uso dos espazos. Neste senso, unha escola verdadeiramente inclusiva e igualitaria require que os espazos, servizos, procesos, materiais e produtos podan ser utilizados por todo o alumnado sen ningún tipo de discriminación e se incorporen as condicións que aseguren a accesibilidade física, cognitiva, sensorial e emocional.

Se falamos dos patios educativos e de recreo, lugar na que as nenas e nenos pasan, de media, unhas 525 horas ao ano, é evidente que o espazo central está ocupado, maioritariamente, polos campos de xogos de pelota, nos que se concentran, maioritariamente, os nenos, deixando ás nenas arrinconadas en lugares secundarios.

Para reequilibrar estes usos diferenciados, están xurdindo diversas iniciativas consistentes na redistribución de zonas nos patios, diferenciando contornas e democratizando o espazo. Deste xeito, en determinados proxectos resérvase unha zona para xogos de pelota, pero tamén outras para outros usos; habilítanse zonas verdes e hortos educativos; píntanse no chan ‘taboleiros’ para xogos tradicionais como a mariola, o tres en raia, as carreiras de chapas, o fútbol con chapas, o  twister… convertendo o patio nun lugar de lecer pero tamén de aprendizaxe, a través de xogos inclusivos e non excluíntes.

 

Por outra banda, as novas tecnoloxías e as redes sociais supoñen outro espazo de socialización e ocio para as nosos nenos e nenas cuxa influencia na formación do seu carácter está por determinar, posto que falamos de ferramentas cuxa aparición e democratización son relativamente recentes. Non obstante, como espazos de socialización, reflicten un orde baseado no sistema imperante, polo que se arrastran as mesmas dinámicas de socialización, estereotipos e discriminacións incluídas. Ante esta nova maneira de relacionarse e o aceso cada vez máis temperá ás mesmas, é preciso establecer parámetros que fomenten dinámicas positivas e favorecer a capacidade das familias e dos e das menores para detectar comportamentos discriminatorios e condutas negativas que as veces pasan desapercibidas pola distorsión que deriva do uso destas ferramentas, incluso no caso das persoas adultas. Neste senso, debemos traballar dende as institucións para facilitarlle ás menores e ás familias (que na súa maioría descoñecen o riscos derivados desta primeira inmersión nas redes sociais) os medios que as protexan nos seus primeiros pasos nas novas tecnoloxías e no mundo das redes sociais, incluíndo a perspectiva feminista tan necesaria para prever que as nenas se atopen en situación de vulnerabilidade, fomentando ademais o uso responsable das mesmas e evitando que as novas tecnoloxías se convertan nunha ferramenta habitual de “bullying”. Somos conscientes de que a sociedade se forma a pequena escala en cada aula e a concienciación dende as primeiras idades é fundamental, tanto para prever como para identificar estas ou outras problemáticas.

 

Ante esta situación, e conscientes da importancia de traballar dende o ensino para a transformación social cara a igualdade, este ano, a campaña “en Negro contra as violencias” promovida en moitos concellos de Galicia, pon o seu foco na educación. Para contribuír dende Vilagarcía de Arousa a que as nosas escolas sexan axentes principais en prol da igualdade  que combatan a desigualdade de xénero e que traballen no respecto e inclusión da diversidade, instamos ao concello de Vilagarcía de Arousa a adoptar os seguintes

 

ACORDOS:

 

-Desenvolver un plan de patios escolares inclusivos e coeducativos a prol da igualdade de xeito que se aposte por xogos que promovan a convivencia, a inclusión  e un uso dos espazos igualitario.

 

-Deseñar unha campaña (en colaboración coas ANPAS e colectivos feministas), para o uso responsable e con perspectiva feminista das novas tecnoloxías e as redes sociais enfocada ás menores, ANPAS, familias e persoal educativo. Promover a mesma tanto nos centros de ensino como espazos frecuentados por nenos e nenas e a mocidade, como poden ser bibliotecas, instalacións deportivas…, facilitando así a implantación transversal da mesma.

 

-Dotar de fondos procedentes do “Pacto de Estado contra as Violencias machistas” (sempre que as condicións da nova asignación o permita) ou do propio concello para o desenvolvemento desta campaña.

 

Marea da Vila sinala que dotar de wifi os espazos públicos é positivo, pero que antes sería preciso revisar o deficiente sistema de wifi das instalacións municipais.

Vilagarcía de Arousa, a 03 de outubro de 2019. Ante o anuncio dun investimento de 15.000€ a cargo dos fondos europeos do programa “Conectar Europa”, debemos recordarlle ao Goberno Local o deficiente funcionamento das redes wifi dos edificios públicos municipais.

A semana pasada coñecíamos a solicitude por parte do Concello de Vilagarcía dunha subvención de 15.000€ procedentes de fondos europeos correspondente ao programa Conecta Europa, cuxo fin é dotar de zonas wifi os espazos públicos da Vila. Se ben dende Marea da Vila apoiamos iniciativas deste carácter, que segundo informa o propio goberno pretenden, entre outras cousas, corrixir a fenda dixital, debemos sinalar que nestes momentos a rede wifi dos espazos públicos municipais é deficiente, segundo manifestan as persoas usuarias. Como exemplos temos o obradoiro de emprego, o auditorio, ou a propia Casa do Concello, cuxas conexións son intermitentes e dificultan as actividades que se poden desenrolar nestes espazos.

“Cuestión preocupante é a situación da biblioteca, cuxas eivas supoñen constantes reivindicacións por parte das persoas que empregan as instalacións, sen que a calidade da wifi sexa unha excepción”-sinala a concelleira de Marea da Vila María de la O. De feito, en numerosas ocasións, tanto concelleiros do actual goberno como o propio alcalde anunciaron medidas en marcha para resolver este problema. “Ante as protestas sobre a biblioteca, Alberto Varela comentou hai uns meses que se estaba probando un novo sistema noutras dependencias municipais. Descoñecemos se ese sistema se instalou na biblioteca ou en que espazos municipais está a funcionar. O caso é que aínda recibimos queixas respecto da wifi tanto a da biblioteca como outros edificios municipais”-continúa a voceira do Grupo Municipal.

Ademais, acollemos positivamente a mensaxe que se traslada respecto desta subvención no senso de que contribuirá a combater a fenda dixital, é por elo que “dende Marea da Vila consideramos importante que o goberno clarifique cal é o seu plan respecto á implantación da rede wifi de acceso libre no rural. Posto que entendemos as dificultades que isto entraña e descoñecemos cal é a idea do goberno, máis alá do anunciado na prensa”-insiste María de la “queremos políticas que vaian máis alá dos titulares, e tras a solicitude da subvención precisamos planificación. Temos o exemplo de que, sen supervisión e por falta de vontade política, a actual wifi nos edificios públicos é deficiente. Primeiro corrixamos as eivas actuais, para logo impulsar a wifi de acceso libre noutros espazos públicos e finalmente dotemos á veciñanza de ferramentas formativas que lles axuden a superar a fenda dixital, especialmente no rural e nas persoas maiores”-remata a concelleira de Marea da Vila.

Marea da Vila sinala a falta de espazos e iniciativas para a mocidade, e pide que se destine o Hórreo da Xunqueira para este fin .

Vilagarcía de Arousa, a 30 de setembro de 2019 . Durante diversas xuntanzas coa mocidade, unha das demandas recorrentes tiña que ver coa falta de espazos e iniciativas destinadas á xuventude, polo que dende Marea da Vila pedimos políticas que teñan en conta á mocidade e a implicación do Concello de maneira proactiva e responsable, conscientes de que as alternativas e a diversidade da oferta funcionan como barreira contra hábitos menos axeitados.

Unha vez superado o período de gracia dos 100 días de goberno, dende Marea da Vila vemos necesario comezar a sinalar aqueles elementos que teñen marxe de mellora en canto ás políticas que actualmente se desenvolven dende o Concello e que supoñen eixos fundamentais na nosa proposta programática. Tras unhas semanas nas que a mocidade da Vila nos amosou a súa capacidade de mobiliz

acións e implicación nunha cuestión tan relevante como é a emerxencia climática, faise máis evidente a necesidade de que o Concello asuma o seu papel facilitador. Como indica a voceira de Marea da Vila, María de la O Fernández González “contamos cunha mocidade que s

e organiza e realiza actividades a través da autoconvocatoria. Asociacións como Arousa Moza ou XAS levan tempo dinamizando o ambiente xuvenil da Vila, e agora hai que su

marlle aquelas que aparecen arredor do coidado do medio ambiente. O xermolo está aí, pero as asociacións cunha vida máis longa coinciden en sinalar a falta de espazos e apoio ás súas actividades dende o Concello e reclaman verdadeiras políticas para a mocidade, máis alá da coñecida busca da foto e titulares por parte do Goberno Local”.

“Cando nos reunimos cos colectivos de Cultura Urbana-continúa María de la O- denunciaron a falta de coidado e o estado de deterioro dos espazos ao aire libre, como é o caso do Skatepark do Parque do Cavadelo-que precisa un cambio estrutural pensado cos propios usuarios- pero tampouco contan con espazos cubertos onde encontrarse, establecer lazos de fraternidade ou compartir propostas de ocio e culturais. Quizais a falta de políticas pensadas na mocidade ten algo que ver co feito de que

algúns deles nin sequera están en idade de votar”. O máis preocupante é coñecer de primeira man como esa falta de espazos os leva a encerrarse noutros lugares de fácil aceso pero moi perniciosos para o seu desenrolo vital. Como sinala María de la O, “alármanos que a propia mocidade nos comente como moitos mozos e mozas acaban pasando as súas tardes libres nas casas de apostas que afloran en todas as cidades, cousa da que Vilaga

rcía non é unha excepción”. Dende Marea da Vila consideramos que unha oferta de actividades fundamentada na participación da mocidade, a dotación de espazos e ferramentas formativas e culturais, e unha liña política deseñada e que aposte pola mocidade, supón a barreira máis eficaz contra espazos e propostas que están asociadas á adición.

Dende Marea da Vila pensamos que o proxecto de rehabilitación do Hórreo da

Xunqueira podería supoñer unha oportunidade de virar

nese senso. “Parece ser que o Goberno Local, en espera do proxecto para determinar o uso,  está pensando en destinar o Hórreo da Xunqueira a actividades lúdicas e culturais-tal e como informou en varias ocasións a prensa-, pero nada indica que teñan un plan concreto sobre i

sto. Pedímoslle que considere que, pola localización e características deste espazo, o seu destino idóneo pode ser precisamente o de plataforma de encontro e creación de sinerxías entre unha mocidade que leva anos demostrando o seu compromiso e inquedanzas ademais dun inmenso potencial creativo”-remata a concelleira de Marea da Vila.

Por elo, Marea da Vila presentaralle ao Goberno Local unha proposta que recolla as conclusións e reivindicacións que nos foron trasladadas pola mocidade e que son, ademais, froito de experiencias de actividades compartidas co tecido asociativo mozo da Vila. O fin é deseñar un plan para estes próximos anos e que Vilagarcía se converta nunha “vila amiga da mocidade”, o que é sinónimo dunha vila con futuro.

Marea da Vila pon sobre a mesa a necesidade de estudar a posible municipalización da xestión da piscina de Fontecarmoa.Vilagarcía de Arousa, a 19 de setembro de 2019. Segundo previsións do propio Goberno Local, o novo prego de condicións do servizo da piscina cuberta e climatizada de Fontecarmoa debera estar listo o 31 de decembro de 2021. Dende Marea da Vila consideramos que o Goberno debe ser previsor con este tema para que non aconteza o mesmo que co contrato do lixo, con sucesivas prórrogas por non ter rematado a tempo a redacción do mesmo, e insistimos na necesidade de explorar a posible municipalización dos servizos.

Tras o remate do contrato de concesión coa empresa Serviocio Cultura, Deporte y recreación SL, o Concello procedeu a prorrogar o servizo coa empresa ata o remate da redacción do novo prego de condicións. Segundo se informa na acta da Xunta do Goberno do 2 de setembro, o Goberno Local estima que isto non acontecerá ata o 31 de decembro de 2021, data na que prevé ter lista a ampliación da piscina municipal que se construirá a través da subvención da Deputación e, maiormente, dos fondos europeos FEDER.

“Dende Marea da Vila pensamos que é importante sinalar dúas cuestións-indica a voceira do grupo municipal, María de la O-en primeiro lugar, a necesidade de avanzar na redacción do prego para que recolla todas as cuestións pertinentes para a mellora do servizo e que estea listo na data prevista, posto que Vilagarcía non se merece que se repitan situacións como as do contrato do lixo, con sucesivas prórrogas”. Ademais, Marea da Vila pon novamente na mesa a necesidade da estudar a posible municipalización do mesmo. “Non entendemos por que outros concellos están dando pasas de cara a municipalización de servizos e en Vilagarcía nin sequera se baralla o estudo desa posibilidade. Outras experiencias municipais demostran que municipalizar é factible e máis eficiente, ademais de supoñer un maior control dos recursos municipais, aí temos ao concello de Teo que nos últimos anos municipalizou cinco servizos”-argumenta María de la O.

Queremos recordar, ademais, que as persoas que usan a piscina manifestáronse fai uns meses debido ás deficiencias da mesma, tanto polas condicións das instalacións, a falta de persoal que afronte a demanda, ou o estado das máquinas. Naquel momento a concesionaria admitiu o problema coas máquinas e remitiuse ao novo contrato. Agora sabemos que este non sairá ata 2021 e que mentres, segundo nos indican, houbo uns leves cambios dende a protesta,  pero “preocúpanos que estas substitucións non sexan suficientes e da conformidade das persoas usuarias e pensamos que o Goberno Local debería supervisar os cambios, ademais de asegurarse de que a empresa leva a cabo as modificacións pertinentes durante o período que vai ata o 2021. Precisamos buscar solucións inmediatas e un seguimento da calidade do servizo mentres non se renoven as instalacións. Non debemos esperar á que a veciñanza salga de novo a queixarse”-remata María de la O.

 

Con motivo da Semana Europea da mobilidade, Marea da Vila presenta unha iniciativa para fomentar a mobilidade a pe e a adhesión de Vilagarcía á rede de cidades que camiñan.

 

 

Vilagarcía de Arousa, a 17 de setembro de 2019. Do 16 ao 22 de setembro celébrase a semana europea da mobilidade, este ano co lema #CamiñaConNós. Dende Marea da Vila presentaremos no próximo pleno unha moción para facer de Vilagarcía unha vila “camiñable” e a adhesión á “Rede de Cidades que camiñan”.

Marea da Vila está en consonancia coas voces que, cada vez máis, reivindican unha nova mobilidade e a reordenación das vilas para convertelas en espazos de convivencia, dándolle prioridade á mobilidade peonil. “Recoñecemos que nos últimos anos Vilagarcía foise encamiñando cara ese modelo, pero o tránsito non está a ser fácil. É por elo que reivindicamos a experiencia de cidades que van uns pasos por diante, para aprender das súas iniciativas de xestión e maneiras para afrontar as dificultades.”-indica a voceira de Marea da Vila, María de la O Fernández González.

“A nosa concepción municipalista vai sempre na liña de tecer rede entre concellos, polo que na moción pediremos a adhesión de Vilagarcía á Rede de cidades que camiñan”-sinala a concelleira- “para compartir experiencias e acceder ás formacións e obradoiros que se levan á cabo na rede, ademais de supoñer unha ferramenta de promoción e un distintivo do compromiso coa mobilidade de Vilagarcía”.

“Sen ir máis lonxe-continúa María de la O-, a rede ofrece este mesmo mes formacións relativas ao deseño de Camiños escolares seguros, como parte dun proxecto piloto que Cádiz porá en marcha durante este curso. Vilagarcía, que acaba de licitar a redacción do proxecto de distintos camiños escolares por un total de 14.950,00€, podería aprender destas experiencias e sacar un rendemento positivo do que xa se está a traballar noutros concellos do estado”.

 

Para máis información: http://ciudadesquecaminan.org/

Marea da Vila reúnese coa mancomunidade de montes de Vilagarcía para coñecer as súas propostas

 

Vilagarcía de Arousa, a 02 de xullo de 2019. Na súa vontade de fomentar a participación e recoller as propostas da veciñanza e colectivos de Vilagarcía, Marea da Vila reuniuse coa Mancomunidade de Montes de Vilagarcía nunha xuntanza na que membros do colectivo expuxeron as eivas e melloras entre as que destacan as seguintes:

-Utilización e desenvolvemento dos recursos baseado en criterios de prevención e non de extinción.

-O continuo retraso no cobro das axudas do Concello destinadas ao desbroce, cuxa xestión burocrática supón que sempre cheguen tarde.

-A aparición de vertedoiros incontrolados son problemas recorrentes e común a todas as comunidades.

-Maior implicación por parte das administracións que favoreza a xestión das comunidades.

“Unha cuestión que preocupa profundamente é a falta de relevo xeracional que pon en risco a continuidade desta figura a longo prazo e é un indicativo dunha sociedade que vive de costas ao monte e o agro, o que provoca o abandono e falta de aproveitamento dos recursos naturais que non só supoñen unha oportunidade económica, senón que ademais forman parte da nosa cultura” comenta a voceira de Marea da Vila, María de la O Fernández González. “Precisamos institucións que se comprometan na defensa dos montes e da súa sustentabilidade, que traballen en colaboración coas comunidades de montes, e que comprendan que recoñecer o seu valor e desenvolvelo supón a maior ferramenta de prevención contra as lumes” sinala María de la O.

 

Dende Marea da Vila, unímonos ás celebracións e reivindicacións do Orgullo 2019

Hoxe conmemórase o 50 aniversario dos disturbios de Stonewall e durante esta xornada e a próxima semana son moitos os actos de celebración e reivindicación arredor do Orgullo 2019, cuxo eixo central será a memoria e a importancia das persoas que loitaron polas liberdades que hoxe desfrutamos. Por iso, dende Marea da Vila sumámonos ao berro “Maiores sen armarios: historia, loita e memoria!”.

Marea da Vila traballou o ano pasado nunha moción que defendeu un integrante da asociación Xuventude Activa en Sinerxía (XAS) na que se aprobaron unha serie de acordos, entre eles a dinamización do Punto de Información LGTBI existente no concello dende o 2014, cando se aprobou a Lei 2/2014 “pola igualdade de trato e non discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia”. A 5 anos de aprobación de dita lei, temos que lamentar a falta de desenvolvemento e dotación orzamentaria da mesma por parte da Xunta de Galicia, o que fai que a lei resulte ineficaz no cumprimento dos seus obxectivos.

A raíz da aprobación da moción proposta por Marea da Vila, o Concello organizou a xornada “Vilagarcía diversa e orgullosa” coa que pretendía dar a coñecer o punto de información LGTBI cuxa existencia ignoraba a maioría da veciñanza, e argumentaban que esta sería a primeira dunha serie de accións nas que o punto estaría presente. Lamentablemente, a pesar de ser hoxe 28 de xuño, descoñecemos que o concello teña previsto durante este e os próximos días realizar algunha acción de reivindicación e celebración do Orgullo 2019, e tememos que desaproveite unha ocasión perfecta para volver a sacar o punto ás rúas.

Marea da Vila considera ademais, que o Concello debería dar a coñecer dito punto por outros medios, como a web municipal, e comezar a elaborar informes sobre a demanda, número de persoas que se achegan ao punto, carácter da problemática, etc. Deste modo poderíamos avaliar a evolución e nivel de coñecemento do mesmo e encamiñarnos cara a existencia dun Observatorio LGTBIQ+ municipal. Sabemos que isto último é ambicioso, pero ir dando pasos nese senso sería moi beneficioso para converternos nunha Vila libre e diversa.

Dende Marea da Vila seguiremos traballando na liña de avanzar cara a equidade e liberdade de tódalas persoas, recoñecendo a diversidade como un valor para as nosas vidas. É por elo que impulsaremos iniciativas políticas para que o Concello de Vilagarcía asuma a súa responsabilidade como institución e ademais inste á Xunta de Galicia a desenvolver a Lei 2/2014, se comprometa coa necesidade de ter unha Lei de Identidade de Xénero Galega, e con moitas outras cuestións que supoñen débedas históricas co colectivo LGTBIQ+.

Non podemos deixar de sinalar que a loita polos dereitos LGTBIQ+ nos inclúe a todas, posto que supón un dos grandes esforzos para acadar esa sociedade en equidade e libre que moitas consideramos a única opción para unhas vidas vivibles. Queremos acabar, precisamente, esixindo reparación para as persoas LGTBIQ+ que abriron camiño, que, nunha época na que se lles perseguía, expuxeron as súas vidas e corpos polos dereitos e liberdades de hoxe. As institucións deben garantir que os servizos sociais e, concretamente, as residencias para as persoas da terceira idade, tanto públicas como privadas, respecten a orientación sexual, identidade ou expresión de xénero das persoas, vivan soas ou en parella.

Maiores sen armario: historia, loita e memoria!