Aviso legal

• DATOS DA ORGANIZACIÓN
En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, MAREA DA VILA infórmalle que os seus datos identificativos son os seguintes:

O partido político con nome “Marea da Vila” está en proceso de constitución legal,e ten asignado o CIF G94185246

Denominación social: Marea da Vila
Correo electrónico:

Todas as notificacións e comunicacións entre as persoas usuarias e  Marea da Vila consideraranse eficaces, para todos os efectos, cando se realicen a través de correo postal ou calquera outro medio dos detallados anteriormente.

• CONDICIÓNS DE ACCESO E UTILIZACIÓN
O presente aviso legal regula o uso do sitio web mareadavila.gal (en diante, A WEB), do que é titular Marcos Martínez, en representación de Marea da vila.
A navegación pola web de MAREA DA VILA atribúe a condición de usuaria do mesmo e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal, que poden sufrir modificacións.
O sitio web e os seus servizos son de acceso libre e gratuíto, con todo, MAREA DA VILA condiciona a utilización dalgúns dos servizos ofrecidos na súa web ás persoas inscritas e autorizadas.
Todos os contidos do sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, así como o seu deseño e códigos fonte, constitúen unha obra cuxa propiedade pertence a MAREA DA VILA, sen que poidan entenderse cedidos á persoa usuaria ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos, máis aló do estritamente necesario para o correcto uso da web.
A persoa usuaria garante a autenticidade e actualidade de todos aqueles datos que comunique a MAREA DA VILA, e será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice. A persoa usuaria obrígase a facer un uso correcto do sitio web de conformidade coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal. A persoa usuaria responderá fronte a MAREA DA VILA ou fronte a terceiras, de calquera dano e prexuízo que puidesen causarse como consecuencia do incumprimento da devandita obriga.

• POLÍTICA DE DE LIGAZÓNS E EXENCIÓNS DE RESPONSABILIDADES
MAREA DA VILA non se fai responsable do contido das páxinas web ás que a persoa usuaria poida acceder a través das ligazóns establecidas na WEB e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercitar ningún tipo de control sobre o contido doutras páxinas da rede. Así mesmo, tampouco garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de páxinas alleas á súa propiedade ás que se poida acceder por medio das ligazóns.
MAREA DA VILA declara adoptar todas as medidas necesarias para evitar calquera dano que, ás usuarias da WEB, puidesen derivarse da navegación pola mesma. En consecuencia, MAREA DA VILA non se fai responsable, en ningún caso, dos eventuais danos que pola navegación por Internet puidese sufrir a usuaria.

• USO DE COOKIES E DATOS ESTATÍSTICOS
Esta páxina web pode recoller datos das súas visitantes por medio do uso de cookies. Consultar a política de cookies, no seu caso.
A usuaria ten a posibilidade de configurar o seu navegador de modo que se lle informe da recepción de cookies, podendo, se así o desexa, impedir que sexan instaladas no seu disco duro.

A AEPD considera que os partidos políticos non son prestadores de servizos da sociedade da información, xa que as súas páxinas web non forman parte dunha actividade económica no sentido do apartado a) do Anexo da LSSI. Polo tanto, non deben de cumprir nin coa Lei de Cookies nin con ningún outro precepto da LSSI, sen prexuízo do disposto nela en relación con outras normas. Resolución (E/04745/2015).

• PROTECCIÓN DE DATOS
No caso de que na web se recollan datos de carácter persoal, para máis información consultar a política de privacidade.