Arquivo da categoría: Actualidade

Últimas novas da Marea da Vila

Marea da Vila sinala que dotar de wifi os espazos públicos é positivo, pero que antes sería preciso revisar o deficiente sistema de wifi das instalacións municipais.

Vilagarcía de Arousa, a 03 de outubro de 2019. Ante o anuncio dun investimento de 15.000€ a cargo dos fondos europeos do programa “Conectar Europa”, debemos recordarlle ao Goberno Local o deficiente funcionamento das redes wifi dos edificios públicos municipais.

A semana pasada coñecíamos a solicitude por parte do Concello de Vilagarcía dunha subvención de 15.000€ procedentes de fondos europeos correspondente ao programa Conecta Europa, cuxo fin é dotar de zonas wifi os espazos públicos da Vila. Se ben dende Marea da Vila apoiamos iniciativas deste carácter, que segundo informa o propio goberno pretenden, entre outras cousas, corrixir a fenda dixital, debemos sinalar que nestes momentos a rede wifi dos espazos públicos municipais é deficiente, segundo manifestan as persoas usuarias. Como exemplos temos o obradoiro de emprego, o auditorio, ou a propia Casa do Concello, cuxas conexións son intermitentes e dificultan as actividades que se poden desenrolar nestes espazos.

“Cuestión preocupante é a situación da biblioteca, cuxas eivas supoñen constantes reivindicacións por parte das persoas que empregan as instalacións, sen que a calidade da wifi sexa unha excepción”-sinala a concelleira de Marea da Vila María de la O. De feito, en numerosas ocasións, tanto concelleiros do actual goberno como o propio alcalde anunciaron medidas en marcha para resolver este problema. “Ante as protestas sobre a biblioteca, Alberto Varela comentou hai uns meses que se estaba probando un novo sistema noutras dependencias municipais. Descoñecemos se ese sistema se instalou na biblioteca ou en que espazos municipais está a funcionar. O caso é que aínda recibimos queixas respecto da wifi tanto a da biblioteca como outros edificios municipais”-continúa a voceira do Grupo Municipal.

Ademais, acollemos positivamente a mensaxe que se traslada respecto desta subvención no senso de que contribuirá a combater a fenda dixital, é por elo que “dende Marea da Vila consideramos importante que o goberno clarifique cal é o seu plan respecto á implantación da rede wifi de acceso libre no rural. Posto que entendemos as dificultades que isto entraña e descoñecemos cal é a idea do goberno, máis alá do anunciado na prensa”-insiste María de la “queremos políticas que vaian máis alá dos titulares, e tras a solicitude da subvención precisamos planificación. Temos o exemplo de que, sen supervisión e por falta de vontade política, a actual wifi nos edificios públicos é deficiente. Primeiro corrixamos as eivas actuais, para logo impulsar a wifi de acceso libre noutros espazos públicos e finalmente dotemos á veciñanza de ferramentas formativas que lles axuden a superar a fenda dixital, especialmente no rural e nas persoas maiores”-remata a concelleira de Marea da Vila.

Marea da Vila sinala a falta de espazos e iniciativas para a mocidade, e pide que se destine o Hórreo da Xunqueira para este fin .

Vilagarcía de Arousa, a 30 de setembro de 2019 . Durante diversas xuntanzas coa mocidade, unha das demandas recorrentes tiña que ver coa falta de espazos e iniciativas destinadas á xuventude, polo que dende Marea da Vila pedimos políticas que teñan en conta á mocidade e a implicación do Concello de maneira proactiva e responsable, conscientes de que as alternativas e a diversidade da oferta funcionan como barreira contra hábitos menos axeitados.

Unha vez superado o período de gracia dos 100 días de goberno, dende Marea da Vila vemos necesario comezar a sinalar aqueles elementos que teñen marxe de mellora en canto ás políticas que actualmente se desenvolven dende o Concello e que supoñen eixos fundamentais na nosa proposta programática. Tras unhas semanas nas que a mocidade da Vila nos amosou a súa capacidade de mobiliz

acións e implicación nunha cuestión tan relevante como é a emerxencia climática, faise máis evidente a necesidade de que o Concello asuma o seu papel facilitador. Como indica a voceira de Marea da Vila, María de la O Fernández González “contamos cunha mocidade que s

e organiza e realiza actividades a través da autoconvocatoria. Asociacións como Arousa Moza ou XAS levan tempo dinamizando o ambiente xuvenil da Vila, e agora hai que su

marlle aquelas que aparecen arredor do coidado do medio ambiente. O xermolo está aí, pero as asociacións cunha vida máis longa coinciden en sinalar a falta de espazos e apoio ás súas actividades dende o Concello e reclaman verdadeiras políticas para a mocidade, máis alá da coñecida busca da foto e titulares por parte do Goberno Local”.

“Cando nos reunimos cos colectivos de Cultura Urbana-continúa María de la O- denunciaron a falta de coidado e o estado de deterioro dos espazos ao aire libre, como é o caso do Skatepark do Parque do Cavadelo-que precisa un cambio estrutural pensado cos propios usuarios- pero tampouco contan con espazos cubertos onde encontrarse, establecer lazos de fraternidade ou compartir propostas de ocio e culturais. Quizais a falta de políticas pensadas na mocidade ten algo que ver co feito de que

algúns deles nin sequera están en idade de votar”. O máis preocupante é coñecer de primeira man como esa falta de espazos os leva a encerrarse noutros lugares de fácil aceso pero moi perniciosos para o seu desenrolo vital. Como sinala María de la O, “alármanos que a propia mocidade nos comente como moitos mozos e mozas acaban pasando as súas tardes libres nas casas de apostas que afloran en todas as cidades, cousa da que Vilaga

rcía non é unha excepción”. Dende Marea da Vila consideramos que unha oferta de actividades fundamentada na participación da mocidade, a dotación de espazos e ferramentas formativas e culturais, e unha liña política deseñada e que aposte pola mocidade, supón a barreira máis eficaz contra espazos e propostas que están asociadas á adición.

Dende Marea da Vila pensamos que o proxecto de rehabilitación do Hórreo da

Xunqueira podería supoñer unha oportunidade de virar

nese senso. “Parece ser que o Goberno Local, en espera do proxecto para determinar o uso,  está pensando en destinar o Hórreo da Xunqueira a actividades lúdicas e culturais-tal e como informou en varias ocasións a prensa-, pero nada indica que teñan un plan concreto sobre i

sto. Pedímoslle que considere que, pola localización e características deste espazo, o seu destino idóneo pode ser precisamente o de plataforma de encontro e creación de sinerxías entre unha mocidade que leva anos demostrando o seu compromiso e inquedanzas ademais dun inmenso potencial creativo”-remata a concelleira de Marea da Vila.

Por elo, Marea da Vila presentaralle ao Goberno Local unha proposta que recolla as conclusións e reivindicacións que nos foron trasladadas pola mocidade e que son, ademais, froito de experiencias de actividades compartidas co tecido asociativo mozo da Vila. O fin é deseñar un plan para estes próximos anos e que Vilagarcía se converta nunha “vila amiga da mocidade”, o que é sinónimo dunha vila con futuro.

Marea da Vila reúnese coa mancomunidade de montes de Vilagarcía para coñecer as súas propostas

 

Vilagarcía de Arousa, a 02 de xullo de 2019. Na súa vontade de fomentar a participación e recoller as propostas da veciñanza e colectivos de Vilagarcía, Marea da Vila reuniuse coa Mancomunidade de Montes de Vilagarcía nunha xuntanza na que membros do colectivo expuxeron as eivas e melloras entre as que destacan as seguintes:

-Utilización e desenvolvemento dos recursos baseado en criterios de prevención e non de extinción.

-O continuo retraso no cobro das axudas do Concello destinadas ao desbroce, cuxa xestión burocrática supón que sempre cheguen tarde.

-A aparición de vertedoiros incontrolados son problemas recorrentes e común a todas as comunidades.

-Maior implicación por parte das administracións que favoreza a xestión das comunidades.

“Unha cuestión que preocupa profundamente é a falta de relevo xeracional que pon en risco a continuidade desta figura a longo prazo e é un indicativo dunha sociedade que vive de costas ao monte e o agro, o que provoca o abandono e falta de aproveitamento dos recursos naturais que non só supoñen unha oportunidade económica, senón que ademais forman parte da nosa cultura” comenta a voceira de Marea da Vila, María de la O Fernández González. “Precisamos institucións que se comprometan na defensa dos montes e da súa sustentabilidade, que traballen en colaboración coas comunidades de montes, e que comprendan que recoñecer o seu valor e desenvolvelo supón a maior ferramenta de prevención contra as lumes” sinala María de la O.

 

Proposta programática: Posta en valor do Monte Xiabre

O Monte Xiabre polas súas características naturais e pola historia que atesoura é un dos máis importantes patrimonios da Vila. Sen embargo, aínda que hai unha vinculación emocional clara de Vilagarcía con respecto ao Xiabre, o monte é continuamente esquecido nas políticas, desaproveitando así o seu potencial turístico, didáctico e de ocio. É necesario integrar ao Monte Xiabre nas políticas, por iso dende Marea da Vila propoñemos as seguintes medidas que contribúan á posta en valor e o aproveitamento de recursos do Monte Xiabre:

  • Catalogar todos os elementos arqueolóxicos que atesoura o Monte Xiabre.
  • Creación de novas rutas de sendeirismo así como a limpeza a acondicionamento das actuais.
  • Realización das intervencións necesarias para a conservación e posta en valor do Castro da Xaiba.
  • Establecer un plan para a sinalización, limpeza, e realización de actividades lúdico-didácticas arredor dos petróglifos da bacía do río Salgueiro.
  • Creación dunha páxina web onde estean georreferenciados todos os xacementos do concello, así como fotos, vídeos, realidade aumentada e explicacións e historia dos mesmos, que ocupe un lugar referenciado na web de turismo do concello.
  • Abrir un diálogo cos concellos de Catoira e Caldas para abordar acción conxuntas encamiñadas á creación dun parque comarcal rupestre que englobe e poña en valor o patrimonio arqueolóxico do Monte Xiabre, a modo do Compostela Rupestre que xa se está a desenvolver entre os concellos da zona de Compostela.
  • Falar coas Comunidades de Montes e de maneira colaborativa estudar a posibilidade de realizar repoboacións con especies de frondosas caducifolias que contribuirán á protección contra os incendios e mellora dos ecosistemas.
  • Estudar xunto ás comunidades de montes e a veciñanza as posibilidades de creación de modelos cooperativos (coma Monte Cabalar), que posibiliten a creación dun modelo produtivo de rendibilidade económica a medio prazo, con capacidade de fixación de emprego e baseado no principio da economía social .

Marea da Vila considera o traslado de distintas pezas do Museo Ferroviario de Padrón fora de Galicia como un agravio comparativo tras a negativa ao traslado da Sarita a Vilagarcía

Hai uns meses os medios de comunicación anunciaron o traslado da locomotora Sestao, ata agora no Museo Ferroviario da Fundación Camilo José Cela, para incorporarse ao Museo do Ferrocarril de Ponferrada. A semana pasada coñecemos que un vagón de mercancías, tamén cedido a dita fundación, foi trasladado dende a mesma a La Fregeneda, en Salamanca.

Dende Marea da Vila manifestamos a nosa sorpresa polo traslado fora de Galicia destas dúas pezas pertencentes á Fundación de Ferrocarrís, cando o ano pasado dende esta mesma entidade reiteraban a negativa da Xunta respecto da cesión a Vilagarcía da locomotora Sarita «Lo cierto es que nunca se ha dado el caso de que se le retire un bien a la entidad a la que se le haya cedido» foron as palabras de Miguel Jiménez, xerente do departamento de Patrimonio Histórico e Turismo Ferroviario. Pois ben, isto último, á vista de acontecementos recentes, parece non ser exactamente así. Seguir lendo Marea da Vila considera o traslado de distintas pezas do Museo Ferroviario de Padrón fora de Galicia como un agravio comparativo tras a negativa ao traslado da Sarita a Vilagarcía

Marea da Vila pregunta no Parlamento Galego sobre o compromiso de investimento para o saneamento e a EDAR de Vilagarcía

O deputado Marcos Cal trasladará ao Parlamento Galego, a petición de Marea da Vila, unha serie de preguntas encamiñadas a coñecer os plans da Xunta respecto aos compromisos adquiridos no 2016 para corrixir os problemas da rede de saneamento e da EDAR (estación depuradora de augas residuais).

No 2016, segundo a publicación no Diario Oficial de Galicia respecto ao Plan Hidrolóxico de Galicia, a Xunta tiña prevista unha inversión na redes de saneamento e depuración do Concello de Vilagarcía de 9.066.966 euros para o período comprendido entre 2016-2021, estimando á baixa o compromiso de 11 millóns de euros adquirido en 2013 polo conselleiro de política territorial Agustín Hernández co anterior alcalde Tomás Fole, compromiso que nunca chegou a levarse a cabo. Seguir lendo Marea da Vila pregunta no Parlamento Galego sobre o compromiso de investimento para o saneamento e a EDAR de Vilagarcía

Marea da Vila amosa a súa preocupación polo Plan de Transporte da Xunta e as posibles consecuencias para o tráfico no centro

Dende Marea da Vila manifestamos a nosa preocupación polo Plan de Transporte da Xunta e as consecuencias para o tráfico no centro urbano e pola situación á que condena á actual estación de autobuses, xa hoxe en día infrautilizada.

A través dunha moción aprobada no pleno o pasado ano, Marea da Vila foi a primeira en poñer o foco na necesidade de que os concellos da comarca se coordinaran para conseguir que o novo Plan de Transporte da Xunta se convertese realmente nunha ferramenta de vertebración da comarca, para o que é imprescindible que inclúa as distintas realidades de cada concello. Unha vez coñecido o mesmo, é claro que a Xunta actúa de costas aos concellos, posto que os criterios cos que se elaborou o plan non parecen ter en conta as necesidades dos mesmos. Seguir lendo Marea da Vila amosa a súa preocupación polo Plan de Transporte da Xunta e as posibles consecuencias para o tráfico no centro